மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷணக் காட்சிகள் - 27-08-2015
யாகசாலை ஆரம்பம்

உற்சவர் யாகசாலை எழுந்தருளல்

வாத்யம்

ஸங்கல்பம்

கோபூஜை

ஸங்கல்பம்

கன்யாபூஜை

தம்பதி பூஜை

ஸங்கல்பம்

ஹாரத்தி

சுமங்கலி பூஜை

அஷ்டபந்தன மருந்து இடித்தல்

இசை வழிபாடு

யாகசாலைக்கு

வாத்யம்

யாகசாலை கால பூஜை
கால பூஜை

பூர்ணாஹூதி
பூர்ணாஹுதி

மடப்பள்ளி
தீர்த்தம் எடுத்து வரல்

தாயார் விமானம்
கால பூஜை

மூலவர் ஆனந்த விமானம்
யாகசாலைக்கு

ஆண்டாள் விமானம்
கடங்கள் புறப்பாடு

ஆண்டாள் சன்னதி
கடங்கள் ஆலயத்திற்கு வருகை

விஷ்வக்ஸேனர் சன்னதி
கடங்கள் ஆலயத்திற்கு வருகை

கீழ் பிரஹாரம்
கடங்கள் ஆலயத்திற்கு வருகை

தீர்த்தக் கிணறு
விமானங்களுக்கு

தேசிகர் மண்டபம்
கும்பாபிஷேகம் காண காத்திருக்கும் பக்தர்கள்

தாயார் சன்னதி
மூலவர் விமானம்

கருடாழ்வார் சன்னதி
ராஜ கோபுரம்

பெருமாள் சன்னதி
கும்பாபிஷேகம்

திருவெண்ணாழி பிரஹாரம்
உபசாரம்

கருட சேவை
கருடஸேவை

புறப்பாடு
புறப்பாடு