கீழரங்கம்

கீழரங்கம்


ஸ்ரீ பூர்வரங்கநாயகி சமேத ஸ்ரீ பூர்வரங்கநாதர் திருக்கோயில் கீழையூர், நாகை மாவட்டம்
குடதிசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென்திசை இலங்கை நோக்கி
கடல்நிறக் கடவுள் எந்தை அரவணைத்துயிலுமா கண்டு உடலெனக் குருகுமாலோ என் செய்கேன் உலகத்தீரே !

முதற்பக்கம்தலவரலாறுபாடல்கள்நிகழ்வுகள்புகைப்படங்கள்செல்வது எப்படிதொடர்புக்கு
ஆவணங்கள்
 
கீழையூர் பூர்வரங்கநாதர் ஆலயம் - தல வரலாறு
 
2015 - மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி பத்திரிக்கை
2015 - மஹாஸம்ப்ரோக்ஷண பத்திரிக்கை
2015 - மஹாஸம்ப்ரோக்ஷண பத்திரிக்கை - 2Home Contact